به گزارش هفت روز به نقل از آخرین نیوز، پیپا میدلتون خواهر جوان تر کاترین دوباره تیتر اول رسانه های اروپایی شد. او این روزها همراه جرج پری دوک “نورث برلند” دیده میشود.
وی یکی از قدیمیترین و ثروتمندترین نژادهای انگلیسی است. آنها سابقا با هم آشنایی داشتند که مربوط به سال 2008 است بعد از آن پیپا با فرد دیگری آشنا شد و حتی تا آستانه ازدواج پی رفت و بعد از آن هم صحبت از رابطه وی با پرنس هری بود و اینک داستان عشقی تازه ای از وی با یک دوست قدیمی سر زبانهاست.