به گزارش هفت روز به نقل از آخرین نیوز، پیپا میدلتون خواهر جوان تر کاترین دوباره تیتر اول رسانه های اروپایی شد. او این روزها همراه جرج پری دوک “نورث برلند” دیده میشود.
وی یکی از قدیمیترین و ثروتمندترین نژادهای انگلیسی است. آنها سابقا با هم آشنایی داشتند که مربوط به سال ۲۰۰۸ است بعد از آن پیپا با فرد دیگری آشنا شد و حتی تا آستانه ازدواج پی رفت و بعد از آن هم صحبت از رابطه وی با پرنس هری بود و اینک داستان عشقی تازه ای از وی با یک دوست قدیمی سر زبانهاست.