در حالی که طرح تشدید برخورد با بدحجابی از چهارشنبه گذشته در سطح پایتخت به مرحله اجرا گذاشته شده، شرکت کاله در اطلاعیه ای برای بانوان شرکت خود، خواستار دقت در رعایت حجاب شد.